Excelde Bir kaç cambazlık

Hepimizin excelle bir yaşanmışlığı vardır öyle veya böyle:_).Bu yaşanmışlıklara istinaden bir kaç anı paylaşmamak saygısızlık olurdu.Aşaığıda bir kaç anıya rastlayacaksınız çok duygusal olmasada belki işinize yarar.

 

Excel de iki sütunda bulunan verilerin karşılaştırılarak ,aynı olanların renklendirilmesi ile farklı satırların belirlenmesi için aşağıda ki kodu Microsoft visual Basic For application ekranına(Excel açık ken Alt+F11 basmanız yeterli) yapıştırmanız yeterli.

Sub AyniOlanlariBul1()

Dim hucre1, hucre2 As Range

For Each hucre2 In Range(“b1:b205”).Cells

For Each hucre1 In Range(“A1:a3090”).Cells

 

If hucre1.Value = hucre2.Value And hucre2.Font.ColorIndex <> 3 And hucre1.Font.ColorIndex <> 3 Then

hucre1.Font.ColorIndex = 3

hucre2.Font.ColorIndex = 3

End If

 

Next

Next

End Sub

 

 Excel de büyük-küçük ayrımı için aşağıda ki fonksiyonu kullanabilirsiniz.

 

=IF(CODE(MID(B2,2,1))>90,1,0)

 

 Excel de aynı sütundaki verilerin farklı olanlarını listeler.

 

 

Sub karsılastır()

 

‘Sadece farklı olan satırları listeler.

‘Data aynı kolonda, ve sortlu olmalıdır

 

Kill “z:\alsanakutsalsu.txt”

 

Open “z:\alsanakutsalsu.txt” For Append As #1

 

Dim ocell As Range

 

Sheets(1).Activate

 

Range(“A1:A503”).Select

 

For Each ocell In Selection

 

If Trim(ocell.Value) <> eskideger And Trim(ocell.Value) <> Trim(Sheets(1).Cells(ocell.Row + 1, 1).Value) Then

Print #1, ocell.Value

End If

eskideger = Trim(ocell.Value)

 

Next

 

Close #1

 

End Sub

 

Excel çalışma sayfasında ki veriye Masaüstünden ulaşmak 

 

Diyelim Excel dosyanızda onlarca çalışma sayfası var. Her birinin içlerinde tablolar, hesaplamalar, grafikler vb.. bilgiler olsun. Sizin en çok kullandığınız sayfanın sayfa12, görmek istediğiniz grafiğin de bu sayfadaki grafik3 adlı nesne olduğunu farz edelim. Dosyanızı açıp ilgili sayfayı bulu sonra da grafiği görüntülemek istiyorsunuz. Yahut herhangi bir hesap, veri giriş tablosunu…

 

Size çok güzel bir ipucu:

Dosyanızı açın, çalışma sayfasını seçin, çalıştığınız hücreleri seçin ( örneğin a2:d26 aralığı ) ve kopyala seçin. Dosyanızı minimize edin ve masaüstünü görünür şekle alın. Masaüstünde sağ fare tuşuna basın, kısayol yapıştır seçin. Masaüstünüze bir atık dosyası eklenecektir.

 

Şimdi Excel dosyanızı kapatın ve masaüstündeki atık dosyanızı çift tıklatın. Seçmiş olduğunuz alan hemen karşınıza gelecektir. Dilerseniz atık dosyanızın adını hatırlayabileceğiniz ,anlayabileceğiniz bir adla masaüstünde tutarak hangi amaçla kullanılacağını da unutmamış olursunuz. (Excelvba.net)

 

Excel de metni büyük harli yapmak için aşağıdaki makroyu kullanabilirsiniz.

 

 

Sub BuyukHarf()

For Each c In Selection.Cells

c.Value=Ucase$(c.Value)

Next c

End Sub

Metni küçük harf yapmak içinse şu makroyu kullanın:

Sub KucukHarf()

For Each c In Selection.Cells

c.Value=Lcase$(c.Value)

Next c

End Sub

 

Excel de otomatik toplama işlemi için;

 

Bir sütundaki tüm değerleri toplamını o sütunun altındaki hücreye yazdırmak istiyorsanız, bu hücreye gelip araç çubuğundaki Otomatik Toplam (üzerinde sigma simgesi var) düğmesine tıklayabilirsiniz. Klavyeyi tercih edenler ise <Alt>+<Shift>+0 tuşuna basabilir.

 

Excel de hızlı kopyalama yapmak için;

 

Bir hücrenin içeriğini bir alttaki hücreye kopyalamak istiyorsanız, alt hücreye gidip <Ctrl>+<“> tuşlarına basın.

 

Share